لیست تجار و بازرگانان افغانستان

لیست تجار و بازرگانان کشور افغانستان لیست تجار و بازرگانان افغانستان به همراه اطلاعات کامل در ادامه مطلب برای شما گردآوری شده است. به شرکت های ایرانی توصيه ميشود قبل از هرگونه انعقاد قرارداد و انجام کار تجاری با لحاظ جنبه های حقوقی تجارت و رعایت شرایط دقیق قانونی اقدام بفرمایند و...

لیست تجار و بازرگانان عراق

لیست تجار و بازرگانان عراق لیست تجار و بازرگانان عراق به همراه اطلاعات در ادامه مطلب برای شما گردآوری شده است. به شرکت های ایرانی توصيه ميشود قبل از هرگونه انعقاد قرارداد و انجام کار تجاری با لحاظ جنبه های حقوقی تجارت و رعایت شرایط دقیق قانونی اقدام بفرمایند و حتما...

لیست برخی از شرکت های ترکیه در ایران و ایران در ترکیه

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU, Temmuz :Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Resmi Adı:İran İslam Cumhuriyeti Cumhur Başkanı: Seyyed Mohammad Khatemi Ruhani Lider:Ayetollah Seyyed Ali Khamenei Nüfusu: 66.7 Milyon Nüfus Artışı:1,5 (%) Ortalama Yaşam Süresi: 69 yıl Yüzölçümü: 1.648.000 km² Resmi Din: İslam (Şia Müslüman %89, Sünni Müslüman %10, Zartoşt, Hiristian,...